Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Back To Schedule
Friday, February 5 • 17:00 - 18:30
Mario Rossy - Introducció al flamenco

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN
Mario Rossy "Introduction to flamenco"

Introduction to flamenco 
for bass, cello, electric bass and other string instruments. Flamenco and Flamenco - Jazz fussion roots will be analyzed, applied to bass, cello and electric bass, both as a rhythm section members as soloists. Possibilities of three instruments will be compared.

Mario Rossy is a bassist, composer and pedagogue. He is professor off jazz bass and improvisation at Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC and BERKLEE Valencia (Master Program and Global Studies) as well.

CA
Mario Rossy "Introducció al flamenc"

Introducció al flamenc
 per contrabaix, cello, baix elèctric i altres instruments de corda.
Es tractaran els fonaments del llenguatge Flamenc i Flamenc-Jazz aplicats al contrabaix, cello i baix elèctric, tant com a membres de la secció rítmica com a solistes. Comparació i possibilitats dels tres instruments.

Mario Rossy és contrabaixista, compositor i pedagog. És professor de contrabaix jazz i improvisació a l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC i BERKLEE València (en els cursos globals i màsters)

ES
Mario Rossy "Introducción al flamenco"

Introducción al flamenco para contrabajo, cello, bajo eléctrico y otros instrumentos de cuerda. Se tratarán los fundamentos del lenguaje Flamenco y Flamenco-Jazz aplicados al contrabajo, cello y bajo eléctrico, tanto como miembros de la sección rítmica como solistas. Comparación y posibilidades de los tres instrumentos.

Mario Rossy es contrabajista, compositor y pedagogo. Es profesor de contrabajo jazz y improvisación en la Escuela Superior de Música de Cataluña ESMUC y BERKLEE Valencia (en los cursos globales y másteres)
 

Speakers


Friday February 5, 2016 17:00 - 18:30 CET
A348