Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Back To Schedule
Saturday, February 6 • 17:00 - 18:30
Francesc Capella - Jazz Standards LIMITED

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Limited Capacity seats available

EN
Francesc Capella "The Art and Craft of Improvisation"

The Art and Craft of Improvisation. This workshop is designed to improve our learning and memory methods, doing a travel from classical to jazz music and viceversa.

 Francesc Capella combines his work as a composer and arranger with beeing a requested jazz pianist. He works also as a music teacher (piano, combos and Jazz History) at Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) and also in Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene)


CA
Francesc Capella "Art i Ofici de la improvisació"

Art i Ofici de la Improvisació. Aquest taller és dissenyat per millorar els mètodes d'aprenentatge i memòria de la improvisació, fent un viatge d'anada i tornada de la música clàssica a la música jazz, i viceversa.

Francesc Capella combina el seu treball com a compositor i arranjista amb el de pianista jazz. També treballa com a professor de piano, combos i Història del Jazz a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i el Centre Superior de Música del País Basc (Musikene)

ES
Francesc Capella "Arte y Oficio de la improvisación"

Arte y Oficio de la Improvisación. Este taller está diseñado para mejorar los métodos de aprendizaje y memoria de la improvisación, realizando un viaje de ida y vuelta de la música clásica a la música jazz, y viceversa. 

Francesc Capella combina su trabajo como compositor y arreglista con el de pianista jazz. También trabaja como profesor de piano, combos y Historia del Jazz en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene).Speakers

Saturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A112

Attendees (2)