Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

View analytic
Friday, February 5 • 12:00 - 13:30
Darol Anger - El Blues: el llenguatge musical nord-americà

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

EN
Darol Anger: "The Blues: North America's Musical Language"

The Blues, as a musical idiom and common language, pervades EVERY style of American music and is an essential communication tool for every musician who lives here. Like the fugue, waltz, and sarabande, it's a musical form. It's also a harmonic and melodic system with a very specific set of moves and skills. We will analyze and PLAY the Blues, focusing on the form, and the three crucial Blues Notes in the Blues scale and how to use them.


Darol Anger is an innovative and popular clinician who works with teachers and students of all ages in school, university, camp and festival settings across the United States, evangelizing interest in contemporary improvising and vernacular strings. 
Darol is committed to promoting appreciation of musical diversity and the evolution of personal musical styles based on strong cultural roots, throughout the world. 

His website is www.darolanger.com


CA
Darol Anger "El Blues: el llenguatge musical nord-americà"

El blues, com a llenguatge musical i comú, impregna tots els estils de la música americana i és una eina de comunicació essencial per a tot músic aquí, amb una forma musical, com la tenen la fuga, el vals, i sarabanda. És, a més, un sistema harmònic i melòdic amb un conjunt molt específic de moviments i habilitats. Analitzarem i tocarem blues, centrant-nos en la forma, i els tres "blue notes" principals en l'escala de blues i en com utilitzar-les.

Darol Anger és un innovador i popular clínic que treballa amb professors i estudiants de totes les edats a les escoles, universitats, trobades i festivals dels Estats Units, evangelitzant interès en la improvisació contemporànea i cordes vernàcules. Té passió per l’educació intergeneracional com a pont imaginari entre edats i cultures a més d’un gran interès per la diversitat musical i l’evolució dels estils musicals basats en arrels culturals fortes, arreu del món.

La seva web és www.darolanger.com


ES
Darol Anger "El Blues: el lenguaje musical norteamericano"

El blues, como lenguaje musical y común, impregna todos los estilos de la música americana y es una herramienta de comunicación esencial para todo músico aquí, con una forma musical, como la tienen la fuga, el vals o la sarabanda. Es, además, un sistema harmónico y melódico con un conjunto muy específico de movimientos y habilidades. Analizaremos y tocaremos blues, centrándonos en la forma, y las tres "blue notes " principales en la escala de blues y en cómo utilizarlas.


Darol Anger es un innovador y popular clínico que trabaja con profesores y estudiantes de todas las edades en las escuelas, universidades, encuentros y festivales de los Estados Unidos, evangelizando interés en la improvisación contemporánea y las cuerdas vernáculas.
Tiene pasión por la educación intergeneracional como punto imaginario entre edades y culturas, además de un gran interés por la diversidad musical y la evolución de los estilos musicales basados en raíces culturales fuertes, alrededor del mundo. 

Su web es www.darolanger.com

 

Speakers


Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30
A310 - Aula Orquestra

Attendees (9)