Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Back To Schedule
Saturday, February 6 • 15:00 - 16:30
Darol Anger - Les bases del violí bluegrass

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN
Darol Anger: "The Basics of Bluegrass Fiddle"

What would get played, and why, in the Fiddle department: the many musical roles of Bluegrass Fiddle


Darol Anger is an innovative and popular clinician who works with teachers and students of all ages in school, university, camp and festival settings across the United States, evangelizing interest in contemporary improvising and vernacular strings. 
Darol is committed to promoting appreciation of musical diversity and the evolution of personal musical styles based on strong cultural roots, throughout the world. 

His website is www.darolanger.com

CA
Darol Anger "El violí bluegrass"

Què aconseguiria tocar, i per què, en el departament del violí: els molts papers musicals del violí bluegrass 


Darol Anger és un innovador i popular clínic que treballa amb professors i estudiants de totes les edats a les escoles, universitats, trobades i festivals dels Estats Units, evangelitzant interès en la improvisació contemporànea i cordes vernàcules. Té passió per l’educació intergeneracional com a pont imaginari entre edats i cultures a més d’un gran interès per la diversitat musical i l’evolució dels estils musicals basats en arrels culturals fortes, arreu del món.

La seva web és www.darolanger.com

ES
Darol Anger "El violín bluegrass"

Que conseguiria tocar y porqué, en el departamento de violín: los muchos roles musicales del violín bluegrass 


Darol Anger es un innovador y popular clínico que trabaja con profesores y estudiantes de todas las edades en las escuelas, universidades, encuentros y festivales de los Estados Unidos, evangelizando interés en la improvisación contemporánea y las cuerdas vernáculas.
Tiene pasión por la educación intergeneracional como punto imaginario entre edades y culturas, además de un gran interés por la diversidad musical y la evolución de los estilos musicales basados en raíces culturales fuertes, alrededor del mundo.  

Su web es www.darolanger.com
 

Speakers


Saturday February 6, 2016 15:00 - 16:30 CET
A310 - Aula Orquestra

Attendees (6)