Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Back To Schedule
Sunday, February 7 • 10:00 - 11:00
Sofia Martinez - Com entrenar l'oïda polifònica amb un instrument de corda fregada

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN
Sofía Martínez: "How to train the polyphonic ear?"

In this workshop we're going to deal with a particular element of the ear training: improve our polyphonic ear with a melodic instrument. We're going to explain how to get the most out of reading a score, the improvisation, making and listening to polyrythms, cadential progressions, harmonic series and other exercises involving musical memory and pushing the ear limits.

Sofía Martínez is professor of auditive perception at Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC. She is developing an auditive training handbook.

More information at www.sofiamartinezvillar.com

CA
Sofia Martinez - "Com entrenar l'oïda polifònica amb un instrument de corda fregada"

En aquest taller treballarem en un aspecte mot concret de l'entrenament auditiu: millorar l'oïda polifònica com a instrument eminentment melòdic. Explicarem com treure el millor rendiment a la lectura d'una partitura, a una improvització, com realitzar i escoltar polirrítmies, processos cadencials, series d'intèrvals harmònics i altres exercicis que serveixin per ampliar la nostra memoria musical i que ampliin els limíts de la nostra oïda. 

Sofía Martínez és professora de percepció auditiva a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Actualment està desenvolupant un manual d'entrenament auditiu.

Més informació a www.sofiamartinezvillar.com

ES
Sofía Martínez "Como entrenar el oído polifónico con un instrumento de cuerda frotada"

En este taller vamos a tratar un aspecto concreto del entrenamiento auditivo: mejorar el oído polifónico con un instrumento que es eminentemente melódico. Vamos a explicar cómo sacar partido auditivo a la lectura de una partitura, a una improvisación, cómo realizar y escuchar polirrítmias, procesos cadenciales, series de intervalos armónicos, y otros ejercicios que sirvan para ampliar nuestra memoria musical y que amplíen los límites de nuestro oído. 


Sofía Martínez es profesora de percepción auditiva en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Actualmente está desarrollando un manual d'entrenamiento auditivo.

Más información en www.sofiamartinezvillar.com

 


Speakers


Sunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A345

Attendees (3)