Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Back To Schedule
Friday, February 5 • 12:00 - 13:30
Jaime del Blanco - Barcelona, els fiddlers als anys '40

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN
Jaime del Blanco: "Barcelona Fiddlers Fourties"

In the 1940s fox-trot was the most popular dance in Barcelona, whose rhythms captivated young people who needed to catch their breath after the pain of the civil war.  Moreover, catalan musicians,  influenced by hot rhythms and jazz and central european gypsy genres, created their own original music. 

In order to remember the importance of this period and its musicians, many of them fiddlers, we're going to work on their music language learning and playing some of the most important songs of this genre. 

Jaime del Blanco begins a doctoral thesis in 2004 about violinists in Barcelona’s first half of the 20th century, and co-foundates the Associació Manén. From 1997 works within the education field in diferents music schools and nowadays is teaching Violin-jazz at ESEM Taller de Músics.

CA
Jaime del Blanco: "Barcelona, els fiddlers als anys '40"

A la Barcelona dels anys 40 es ballava el fox-trot, el ritme de moda que omplia els casinos i sales de ball de joves que recuperaven la nit després de la guerra civil. En aquest context trobem als músics catalans que, en una época d’austeritat i tristor, es deixen influir pels ritmes hot, que s’habien començat a sentir abans de la guerra, i arriben a crear un repertori propi i original. Entre tots aquests músics trobem una quantitat considerable de violinistes que es deixen portar pels ritmes del jazz i les músiques gitanes centreeuropees. 

Amb el propòsit de reivindicar la figura d’alguns d’aquests fiddlers oblidats, treballarem el seu llenguatge i coneixerem alguns dels seus temes originals i alguna peculiar versió. 

Jaime del Blanco comença una tesi doctoral l'any 2004 sobre els violinistas de Barcelona de la primera meitat del segle XX, fet que el porta a cofundar l’Associació Manén. Des del 1997 realitza la seva tasca como a educador a diferents escoles de música, actualment és professor de Violí-jazz a l’ESEM Taller de Músics.


ES
Jaime del Blanco: "Barcelona, els fiddlers als anys '40"

En la Barcelona de los años 40 se bailaba el fox-trot, el ritmo de moda que llenaba los casinos y salas de baile de jóvenes que recuperaban la noche después de la guerra civil. En este contexto, encontramos los músicos catalanes, que en una época de austeridad y tristeza, se dejan influir por los ritmos hot, que se habian comenzado a oír antes de la guerra, y llegan a crear un repertorio propio y original. Entre todos estos músicos encontramos una cantidad considerable de violinistas, que se dejan llevar por los ritmos del jazz y las músicas gitanas centroeuropeas.

 Con el propósito de reivindicar la figura de algunos de estos fiddlers olvidados, trabajaremos en su lenguaje y conoceremos algunos de sus temas originales y alguna versión bastante peculiar.


Jaime del Blanco empieza una tesis doctoral en el año 2004 sobre los violinistas de Barcelona de la primera mitad del siglo XX, hecho que le lleva a cofundar la Associació Manén. Desde 1997 realiza su labor como educador en diferentes escuelas de música actualmente es profesor de Violín-jazz en el ESEM Taller de Músics.

Speakers


Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A304

Attendees (3)