Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Back To Schedule
Friday, February 5 • 12:00 - 13:30
Alfonso Franco - Assistent d'afinació per la corda fregada

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN
Alfonso Franco: "Fiddle Tuning Assistant"

With this new system, the player has a touch guide that tells you the exact position of the fingers on the fingerboard, accelerating the learning process for beginners. In addition, you can improve significantly your tuning, both if you have more difficulty hearing or you lack of the time needed to practice regularly.
Besides a tool for beginners and amateurs, it can be useful for advanced instrumentalists that in a recording session want to ensure the tuning of certain changes in position or uncomfortable polyphonic passages.
This educational device was created with the intention to assist learning in the early stages, so it is a guide only applied to the first position. It is fully configurable according to the needs of the student.
This system will be presented in world premiere at the Fiddle Congress Barcelona 2016 and will be marketed worldwide by the end of that year.

CA
Alfonso Franco: "Assistent d'afinació per a la corda fregada"

Amb aquest nou sistema, l'intèrpret té una guia tàctil que indica la posició exacta dels dits sobre el diapasó, accelerant el procés d'aprenentatge dels principiants.
A més, millora sensiblement l'afinació, tant dels que tinguin més dificultats d'oïda, com dels intèrprets eventuals, que no disposin del temps necessari per a practicar regularment.

A més d'una eina destinada als principiants i als amateurs, pot ser de gran utilitat per als instrumentistes avançats que necessiten durant una sessió d'enregistrament, assegurar l'afinació de certs canvis de posició o passatges polifònics incòmodes, podent activar solament les referències necessàries per a executar amb major precisió els mateixos.

Aquest dispositiu educacional neix amb la interció de servir d'ajuda a l'aprenentatge en les fases inicials, per tant es tracta d'una guia aplicada únicament sobre la primera posició. És totalment configurable segons les necessitats de l'estudiant, qui anirà prescindint del mateix a mida que els seus dits vagin adquirint seguretat al diapasó.
Aquest sistema serà presentat en primícia mundial al Barcelona Fiddle Congress 2016, i serà comercialitzat a nivell mundial a finals del mateix any. 

ES
Alfonso Franco: "Asistente de afinación para la cuerda frotada"

Con este nuevo sistema, el intérprete tiene una guía táctil que le indica la posición exacta de los dedos sobre el diapasón, acelerando el proceso de aprendizaje de los principiantes. Además, mejora sensiblemente la afinación, tanto la de los que tengan más dificultades de oído, como la de los intérpretes eventuales, que carezcan del tiempo necesario para practicar a asiduamente.

Además de una herramienta destinada a los principiantes y a los amateurs, puede ser de gran utilidad para los instrumentistas avanzados que necesiten durante una sesión de grabación, asegurar la afinación de ciertos cambios de posición o pasajes polifónicos incómodos, pudiendo activar solamente las referencias necesarias para ejecutar con mayor precisión los mismos.

Este dispositivo educacional nace con la intención de servir de ayuda al aprendizaje en las fases iniciales, por lo que se trata de una guía aplicada únicamente sobre la primera posición. Es totalmente configurable según las necesidades del estudiante, quien irá prescindiendo del mismo a medida que sus dedos vayan adquiriendo seguridad en el diapasón.

Este sistema será presentado en primicia mundial en el Barcelona Fiddle Congress 2016, y será comercializado a nivel mundial a finales del mismo año.

 


Speakers

Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A307

Attendees (1)